Welke rekenvaardigheden vraagt de 21e eeuw?

Koeno Gravemeijer

Alle reken-wiskundige bewerkingen die in het primair, secondair en tertiair onderwijs worden aangeboden kunnen door computers worden uitgevoerd – wat betekent dit voor het rekenonderwijs? Lees meer
TED talk
Teaching kids real math with computers
 
Conrad Wolfram
From rockets to stock markets, many of humanity’s most thrilling creations are powered by math. So why do kids loose interest in it?