Didactief, Tijdschrift voor opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk:  http://www.didactiefonline.nl

 

Nieuw Archief voor Wiskunde, Tijdschrift voor de leden van het Koninklijk Wiskundig Genootschap: http://www.nieuwarchief.nl/

 

NVORWO, Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs, tijdschriften, Volgens Bartjens en Panamapost online: http://www.nvorwo.nl/

 

NVvW, De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, en tijdschrift Euclides: https://www.nvvw.nl/

 

Website Gecijferdheid, Kees Hoogland (APS): http://www.gecijferdheid.nl/

 

Wiskunde van 4 tot 20, blog van Geeke Bruin-Muurling en Irene van Stiphout: http://www.wiskundevan4tot20.blogspot.nl/

 

SLO, Onderwijs van de toekomst: http://www.slo.nl/primair/themas/toekomstgerichtonderwijs/

 

 

 

Downloadbare papers en rapporten

 

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader, Annette Thijs, Petra Fisser en Monique van der Hoeven (2014): http://www.slo.nl/downloads/documenten/digitale-geletterdheid-en-21e-eeuwse-vaardigheden.pdf/

 

21st CENTURY SKILLS, Discussienota, Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin (2010):http://www.slo.nl/primair/themas/toekomstgerichtonderwijs/21eeuw/21_st_century_skills__discussie_paperNL__def_1_.pdf/

 

De Toekomst Telt, N. Boswinkel, E. Schram (2011), Ververs Foundation & SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede:

http://www.slo.nl/downloads/2011/toekomst-telt.pdf/

 

Een Eigentijds Curriculum, Onderwijsraad: https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-curriculum/item7127

 

Naar een lerende economie, WRR: http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/2013-11-01__WRR_Naar_een_lerende_economie.pdf