Vragen en opmerkingen kunt u richten aan:

Koeno Gravemeijer

email: 21stmath@gmail.com

Vermeld daarbij als subject: contact