Lessenserie Snelheid, lessenserie ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool